"امانوئل ابوئه" که با تکل خشن خود "جان‌تری" کاپیتان چلسی را مصدوم کرد از وی عذرخواهی کرد و گفت: « به هیچ وجه کارم عمدی نبوده است.»

تری با این آسیب دیدگی به احتمال زیاد تا سه ماه نمی‌تواند به میدان برود.

"سالومون کالو" مهاجم چلسی و هم تیمی ابوئه در تیم ملی ساحل عاج گفت: «امانوئل از تری عذرخواهی کرد. او این کار را انجام داد، به این دلیل که باید انجام می‌داد نه این که فقط حرفی زده باشد.»

وی ادامه داد: «همه‌ی ما برای تری نگران هستیم و امیدواریم هرچه زودتر بتواند به میدان برود.